Zdravlje i Lepota - Lifestyle portal namenjen ženskoj populaciji sa praktičnim savetima i edukacijom - Nega Lica i Tela - Zdravlje Žene - Zdrav Život

Ostale bolesti

Iščašenja skočnog zgloba

Iscasenja_skocnog_zglobaIščašenja skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis), nastaje kada se svi ligamenti skočnog zgloba pokidaju.Skočna kost može biti udružena sa prelomom ili je izolovana.Izolovane luksacije talusa uglavnom su prednje ili zadnje jer su unutrašnje i spoljašnje su udružene sa maleolarnim prelomima.Prednja iščašenja talusa nastaje delovanjem sile, koji pomera tibiju pri fiksiranom stopalu.Do zadnjeg iščašenja dolazi zbog jake sile na zadnju stranu.
Klinička slika:
Manifestuje se sa ograničenim bolnim pokretima.Stopalo je u blagoj dorzifleksiji, izgleda kao da je prednji deo produžen.Kod zadnjeg iščašenja stopalo je u plantarnoj fleksiji i izgleda skraćeno.
Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka.
Lečenje:
Hitna repozicija i postavljanje gipsane imobilizacije.Ukoliko nisu postignuti dobri rezultati, operativno se vrši repozicija,

Iščašenje kolenog zgloba

Iscasenje_kolenog_zgloba1Iščašenje kolenog zgloba (luxatio genum) nastaje u saobraćajnim nesrećama, pod delovanjem jake sile.
Klinička  slika:
Manifestuje se jak bol, izražena deformacija kolenog zgloba, sa ispadom funkcije povredjenog zgloba.Luksacija kolenog zgloba se deli na:prednje, zadnje, lateralne, medijalne  i rotatorne.Často ih prati povreda neurovaskularnih elemenata, zato pripada grupi urgentnih stanja.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka u dva pravca.
Lečenje:
Hitna repozicija kolenog zgloba.Bez znakova neurovaskularnih lezija izvrši se imobilizacija zatvorenim gipsom što traje 8 nedalja.Operativno lečenje se sprovodi u slučaju nemogućnosti  zatvorene repozicije, kod otvorenih traumatskih luksacija kolenog zgloba sa neurovaskularnim lezijama.Koleni zglob se stabilizuje nakon operacija spoljnim fiksatorom.

Iščašenje

Iaenje3Iščašenje (luxatio) je naziv za skup povreda jednog zgloga, kada se ne funkcioniše fiziološki.Uzrok je ozleda kada dolazi do prekida ligamenata, čaure, okolnih mišića, krvnih žila i živaca.Sila prouzrokuje iščašenje nekad nastaje i prelom kosta.Iščašenje koje nisu prouzrokovane povredom-traumom mogu biti: kongenitalne, recidivantne, habitualne, kao komlikacije ( kod reumatoidnog artritisa).
Klinička slika:
Iščašeni zglob je izobličen, bolan, otečen, nepokretan, pojavi se hematom na koži iznad zgloba.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda RTG snimka.
Lečenje;
Što ranije repozicija, za svaki zglob je specifična.Repozicija zavisi od vrste zgloba i proteklog vremena.Za sve luksacije važi da se mišići opuste pre repozicije, a posle se vrši imobilizacija u fiziološkom položaju.Zatim sledi rehabilitacija i fizikalna terapija.Operativna metoda se vrši kod otvorenih, nelečenih, zastarelih i habitualnih luksacija.

Ileus

Ileus1Ileus (intestinalna opstrukcija), postoji više vrsta.Izazvan kompresijom creva u priraslicama, ukleštenoj kili, zapetljanje creva.Ileus može biti izazvan zbog oštećenog  zida, tumora (kolona), divertikuloza, Crohnova bolest, posle zračanja, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima.
-Intraluminalni razlozi mogu biti fekalna impakcija, kamen u žučnoj kesi, kod dece helmintijaza.
-Paralitički ileus može da nastaje posle laparatomije u toku peritonitisa, nakon upotrebe opijata, kod teških metaboličkih bolesti, dijabetička ketoacidoza, bubrežna insuficijencija.
Klinička slika:
Javlja se nagli grčeviti abdominalni bol u epizodama, muka, povraćanje, nekad privremeno olakšanje.U opstrukciji ileusa (tanko crevo) ili kolona (debelo crevo) povraćanje nastupa kasnije ili i ne bude, dok u visokoj opstrukciji povraćanje je obilno.U početku je zelena(sadrži žuč), kasnije žuto mrke boje sa fekulentnim zadahom.U kompletnoj opstrukciji creva nema ni gasova ni stolice, čuje se pojačana peristaltika creva sa jakim bolovima.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, RTG abdomena, KKS, urina, acidobazne ravnoteže, elektrolita.
Lečenje:
Indikovan je operativni zahvat u slučaju mehaničkog ileusa u roku od 12-24 časa.Kod paralitičkog tipa lečenje je konzervativno.

Interkondilarni prelomi humerusa

Interkondilarni_prelomi_humerusaInterkondilarni prelomi humerusa nadlaktna kost nastaje uglavnom kod starijih osoba, usled pada na vrh lakta, pri čemu podlaktna kost udari deo humerusa i kondilarni deo se lomi.
Klinička slika:
Pojavi se otok, deformitet lakta bol i lateralna nestabilnost zgloba.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak laktnog zgloba u dva pravca.Frakturna pukotina (preloma) se vidi na snimku u obliku slova V, Y,T.
Lečenje:
Zavisi od preloma sa dislokacijom ili bez.Primenjuje se repozicija sa nadlaktnom gipsanom longetom-lakat savijen 90 stepeni i kompletna supinacija šake.Nakon dve nedelje počinje se sa pokretima u laktnom zglobu.Prelomi sa dislokacijama se liči operativno.

Hidrokela

hidrokelaHidrokela je termin patološkog stanja za nakupljanje slobodne tečnosti unutar skrotalnih kesa sa jedne ili obe strane.Podela se vrši po svojoj prirodi:komunicirajuće i nekomunicirajuće.Uzrok može biti komunikacije  izmedju skrotuma i trbušne šupljine kada dolazi do nakupljanja trbušne tečnosti unutar skrotuma, taj vid se javlja kod dece.
Nekomunicirajuće hidrokele se mogu javiti kada postoji povećano nakupljanje ili smanjenje resorpcija tečnosti.Kod odraslih osoba hirokela se može pojaviti:zbog filarijaze, torzije testisa, tumorskih procesa, povrede, i infestacijom parazita.Obično se javlja kod osobe muškog pola.
Klinička slika:
Uglavnom je asimptomatska ili postoji punoća skrotalne kese sa težim napipanjem testisa, odsutan je bol, ispred testisa se nalazi slobodna tečnost, može da se udruži sa skrotalnom hernijom ili sa sterilitetom.
Dijagnoza:
Anamneza, klinička slika i objektivni pregled je već dovoljan za postavljanje dijagnoze.Ali treba uraditi UZ skrotuma ili čak dopunsko ispitivanje u slučaju postojanja neke infestacije.
Lečenje:
Konunicirani-blagi oblici se samo prate nije potrebno nikakvo lečenje.Nakon obilnog nakupljanja tečnosti potrebno je hirurško lečenje.Neophodno je lečenje  osnovne bolesti koji izaziva nekomunicirajuće hidrokele.

Gasna gangrena

Gasna_gangrenaGasna gangrena nastaje na mestu traume ili hirurške rane.Uzročnici mogu biti:Clostridium septicum, Clostridium histolyticum,  Clostridium fallax, redje Escherichia colli, Proteus species.U anaerobnim uslovima Clostridium oslobadja toksine, koji uzrokuju nekrozu tkiva, hemolizu, vazokonstrikciju i popustljivost krvnih sudova.Može da se javi na mestu traume, hirurške rane, dijabetesa, karcinoma ili spontano,
Klinička slika:
Inkubacija traje par dana sa naglim početkom i osećanja jakog bola.Nastaje promena na koži od blede, crvene,  plave do crne boje.Sa pojavama bule ispunjene hemoragičnim sadržajem koji se drenira neprijatan miris.Ivice inficiranog područja brzo se šire i zahvaćeno tkivo potpuno je razoreno.Nastaje jeko znojenje, tahikardija, povišena temperatura, jak bol, uznemirenost, šokno stanje, insuficijencija bubrega i smrt.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, izolacija uzročnika iz tkiva ili dreniranog sadržaja, laboratorijska analiza.
Lečenje:
Hitna hirurška obrada, odstranjivanje oštećenog infektivnog tkiva uz aplikaciju antibiotika u velikim dozama.Primenjivanje hiperbaričnog kiseonika.

Fimoza

FimozaVećina dečaka se radja sa fiziološkom fimozom, kožica im se ne može prevući preko glansa penisa.U prvim godinama života fiziološko slepljenje prepucijuma je prirodna zaštita glavića od amonijaka iz mokraće.Do treće godine uzrasta to je prirodno, ne zahteva nikakvo lečenje.Ukoliko dete otežano mokri ili na vrhu penisa se stvara , ispod kože balončić mora se dete odvesti kod urologa.Fimoze se dele na :urodjene i stečene.
Urodjene fimoze mogu biti nasledne, atrofične i hipertrofične.Vrlo brzo nastaje infekcija zbog sadržavanja mokraće u prepucijalnoj vreći.
Stečene fimoze nastaju posle nekog oštećenje, posle infekcije infektivne ili alergijske prirode.
Klinička slika:
Manifestuje se u više oblika:
-Zastoj mokraće u bešici jer ne prolazi u potpunosti.
-Otežano mokrenje u tankom mlazu.
-Učestale infekcije prepucijuma.
Lečenje:
Kod dece sastoji se u održavanju higijene priliko kupanja, blago prevlačenje prepucijuma preko glansa-zbog elscititeta prepucijuma.Operativni zahvat se vrši pre puberteta.Tradicionalna metoda je cirkumcizija-obrezivanje, ili prepucioplastika, gde se kroz plastičnu operacije kožica i prepucijumski otvor širi do potrebne veličine.To je bolja metoda, komplikacije su manje i očuva se prepucijum.
Najnovija lečenja se sprovodi sa steroidnim mastima, nema hirurškog rizika i traume.

Femoralna kila

Femoralna_kilazFemoralna kila ili (bedrena) je protruzija sadržaja trbušne šupljine kroz femoralni kanal.Nalazi se ispod ingvinalnog ligamenta u blizini femoralnih živaca i krvnih sudova.Uzrok može da nastaje zbog anatomske gradje, slaba tačka u području, gde prolaze glavni krvni sudovi, živci za nogu.Manifestuje se u vidu ispupčenja u preponama ispod ingvinalnog ligamenata.Sadržaj kilne kese može biti debelo crevo ili tanko, trbušna maramica pa čak i crvuljak, (Appendix vermiformis).Sadržaj je potrebno reponirati zbog uklještenja creva, jer može doći do zastoja rada creva zbog vanjske kompresije kilnog prstena ili pojave ileusa (zapetljalja creva).Tada postoji indikacija za hitnu operaciju, koji može da nosi veći operativni rizik, nego elektivna-planirana pripremna operacija.
Lečenje:
Sada se koristi metoda sa polipropilenskom mrežicom, koja pojačava najdublju fasciju, ne stvara zatezanje trbušnog zida, manje su i bol  i posledice.Vrši se i laparaskopskom metodom, gde se  ugradjuje preperitonealna mreža.Kada je hernija-kila u mirnom stadijumu vrši se konzervativno lečenje.Nošenje specijalnih pojaseva, koji olakšava simptome, ali ne može izlečiti herniju.Ta vrsta lečenja se primenjuje i kod  osoba, koji zbog zavstvenog stanja nisu kandidati za operativni zahvat.Nakon izvršene operacije, potrebno je izbegavati fizičke poslove, naprezanja dok traje zarastanja ožiljka i tkiva.Nakon par meseci se može nastaviti normalne aktivnosti.

Strana 9 od 62