Zdravlje i Lepota - Lifestyle portal namenjen ženskoj populaciji sa praktičnim savetima i edukacijom - Nega Lica i Tela - Zdravlje Žene - Zdrav Život

Ostale bolesti

Iščašenje akromioklavikularnog zgloba

Iscasenje_akromioklavikularnog_zglobaIščašenje akromioklavikularnog zgloba (luxatio acromioclavicularis), nastaje nakon direktnog dejstva sile ili indirektnim mehanizmom.Prilikom pada na vrh ramena sa rukom uz telo ili udarcem na vrh ramena, nakon saobraćajnih udesa ili kod kontaktnih sportova.
Klinička slika:
Manifestuje se u zahvaćenoj regiji sa otokom, jakim bolom i plavom prebojenosti kože-hematom.Vidi se deformitet u vidu stepenika, ograničenost pokretljivosti ramena i ruke, često se zapaža udružena fraktura ključne kosti ili prebijanje kože klavikularnog okrajkom.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak, Skener.
Lečenje:
Primenjuje se davanje analgetika zbog bolova, hladjenje sa ledom, imobilizacija oko dve nedelje.Kod otvorenih iščašenja vrši se operativno lečenje-repozicija sa dve  Kiršnerove igle koji stabilizuje zglob kroz klavikulu i akromion.

Povrede bešike

Povrede_besikePovrede bešike su retke pojave, jer je bešika organ koji je postavljen iza karlične kosti ispod peritoneuma.Može da nastaje u toku povrede karlice-perforacije ili kada osoba padne na punu mokraćnu bešiku te povrede mogu biti složene.
Klinička slika:
Manifestuje se sa hematurijom (krv u mokraći), mokrenje je praćen velikim bolovima, ili povredjena osoba ne može da mokri, u predelu bešike se pojavi hematom, kada su prelomljene karlične kosti, čuje se krepitacija.Nekad nakon 3-4 dana nastaje akutni peritonitis ako je povreda intraperitonealna.Kada osoba ne može da mokri, izvrši se kateterizacija, tada je mokraća krvava.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak, cistografija.
Lečenje:
Svaka povreda bešike se završi operativnim putem sa šavom bešike i drenažom

Parafimoza

ParafimozaParafimoza nastaje kada je prepucijum povučen ispod glavića penisa duže vreme, nekad zbog dijagnostičkih testova, medicinskih zahvata-kateterizacije, nakon seksualnih odnosa kod odrasle osobe.Može se dogoditi i kod dece nakon održavanja higijene ili nasilnog povlačenja fimozne kožice.
Lečenje:
Nikad ne treba samostalno pokušati prevlačenje prepucijuma.Lečenje može biti konzervativno i hirurško.
Konzervativno lečenje se sastoji od smanjenja otekline pomoću ledene obloge, staviti elestični kompresivni zavoj, stavljanje lokalnog anestetika za podnošenje bola.Hijaluronidaza razgradjuje hijaluronsku kiselinu u vezivno tkivo i smanjuje otok.Ako je parafimoza nastala zbog kateterizacije potrebno je ukloniti.Bez obzira na metodu koji se odabere dalje treba rešiti prevlačenje prepucijuma preko glavića.Izmedju palca i kažiprsta se glavić penisa stisne i nežno se prevlači.Na taj način se volumen smanji i istisne se krv.Ako je postupak pravilno uradjen prsten stegnutog tkiva treba da predje preko glavića penisa, i dalji tretman nije potreban.Ako nije rešen konzervativnim metodom, mora da se sprovede hirurškim putem.Napravi se rez prepucijuma, naknadno obrezivanje-cirkumcizija je definitivna terapija parafimoze.

Iščašenje zgloba kuka

Iscasenje_zgloba_kukaIščašenje zgloba kuka (luxatio coxae traumatica) je veoma teška povreda, koji nastaje zbog sile velikog intenziteta.Ova vrsta luksacije je uglavnom udružena sa prelomom acetabuluma ili gornjeg okrajka butne kosti.Iščašenje zgloba kuka je česta u  saobraćajnim udesima, kod čeonih sudara automobila, kada savijeno koleno vozača ili putnika udari se u tablu ili zadnji deo prednjeg sedišta.
Klinička slika:
Zavisi od luksirane glave butne kosti prema acetabulumu.Iščašenje može biti: prednje gornja, prednje donja, zadnje gornja-to je najčešće, i zadnja donja.
Posebno mesto zauzima centralna luksacija zgloba kuka, gde se glava butne kosti pomera i lomeći se dno acetabuluma.Manifestuje se jakim bolom, nemogućnost pomeranja donjeg ektremiteta.Prilikom pokušaja izvodjenja pasivnih pokreta u kuku, javlja se otpor tzv. federirajući  uz pojačane bolove.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, RTG snimak karlice.
Lečenje:
Hitna repozicija glave butne kosti u acetabulum.Repozicija se vrši u anesteziji, koji se posle RTG snimkom proveri.Posle uspešne repozicije uradi se skeletna trakcija, koji traje 3 nedelje.Nakon skidanja skeletne ekstenzije, bolesnik hoda na štakama, ali bez oslonca na povredjenu nogu 3 meseca.Ukoliko je nemoguća zatvorena repozicija vrši se operativnim putem sa fiksacijom udruženih preloma.

Iščašenja skočnog zgloba

Iscasenja_skocnog_zglobaIščašenja skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis), nastaje kada se svi ligamenti skočnog zgloba pokidaju.Skočna kost može biti udružena sa prelomom ili je izolovana.Izolovane luksacije talusa uglavnom su prednje ili zadnje jer su unutrašnje i spoljašnje su udružene sa maleolarnim prelomima.Prednja iščašenja talusa nastaje delovanjem sile, koji pomera tibiju pri fiksiranom stopalu.Do zadnjeg iščašenja dolazi zbog jake sile na zadnju stranu.
Klinička slika:
Manifestuje se sa ograničenim bolnim pokretima.Stopalo je u blagoj dorzifleksiji, izgleda kao da je prednji deo produžen.Kod zadnjeg iščašenja stopalo je u plantarnoj fleksiji i izgleda skraćeno.
Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka.
Lečenje:
Hitna repozicija i postavljanje gipsane imobilizacije.Ukoliko nisu postignuti dobri rezultati, operativno se vrši repozicija,

Iščašenje kolenog zgloba

Iscasenje_kolenog_zgloba1Iščašenje kolenog zgloba (luxatio genum) nastaje u saobraćajnim nesrećama, pod delovanjem jake sile.
Klinička  slika:
Manifestuje se jak bol, izražena deformacija kolenog zgloba, sa ispadom funkcije povredjenog zgloba.Luksacija kolenog zgloba se deli na:prednje, zadnje, lateralne, medijalne  i rotatorne.Často ih prati povreda neurovaskularnih elemenata, zato pripada grupi urgentnih stanja.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka u dva pravca.
Lečenje:
Hitna repozicija kolenog zgloba.Bez znakova neurovaskularnih lezija izvrši se imobilizacija zatvorenim gipsom što traje 8 nedalja.Operativno lečenje se sprovodi u slučaju nemogućnosti  zatvorene repozicije, kod otvorenih traumatskih luksacija kolenog zgloba sa neurovaskularnim lezijama.Koleni zglob se stabilizuje nakon operacija spoljnim fiksatorom.

Iščašenje

Iaenje3Iščašenje (luxatio) je naziv za skup povreda jednog zgloga, kada se ne funkcioniše fiziološki.Uzrok je ozleda kada dolazi do prekida ligamenata, čaure, okolnih mišića, krvnih žila i živaca.Sila prouzrokuje iščašenje nekad nastaje i prelom kosta.Iščašenje koje nisu prouzrokovane povredom-traumom mogu biti: kongenitalne, recidivantne, habitualne, kao komlikacije ( kod reumatoidnog artritisa).
Klinička slika:
Iščašeni zglob je izobličen, bolan, otečen, nepokretan, pojavi se hematom na koži iznad zgloba.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda RTG snimka.
Lečenje;
Što ranije repozicija, za svaki zglob je specifična.Repozicija zavisi od vrste zgloba i proteklog vremena.Za sve luksacije važi da se mišići opuste pre repozicije, a posle se vrši imobilizacija u fiziološkom položaju.Zatim sledi rehabilitacija i fizikalna terapija.Operativna metoda se vrši kod otvorenih, nelečenih, zastarelih i habitualnih luksacija.

Ileus

Ileus1Ileus (intestinalna opstrukcija), postoji više vrsta.Izazvan kompresijom creva u priraslicama, ukleštenoj kili, zapetljanje creva.Ileus može biti izazvan zbog oštećenog  zida, tumora (kolona), divertikuloza, Crohnova bolest, posle zračanja, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima.
-Intraluminalni razlozi mogu biti fekalna impakcija, kamen u žučnoj kesi, kod dece helmintijaza.
-Paralitički ileus može da nastaje posle laparatomije u toku peritonitisa, nakon upotrebe opijata, kod teških metaboličkih bolesti, dijabetička ketoacidoza, bubrežna insuficijencija.
Klinička slika:
Javlja se nagli grčeviti abdominalni bol u epizodama, muka, povraćanje, nekad privremeno olakšanje.U opstrukciji ileusa (tanko crevo) ili kolona (debelo crevo) povraćanje nastupa kasnije ili i ne bude, dok u visokoj opstrukciji povraćanje je obilno.U početku je zelena(sadrži žuč), kasnije žuto mrke boje sa fekulentnim zadahom.U kompletnoj opstrukciji creva nema ni gasova ni stolice, čuje se pojačana peristaltika creva sa jakim bolovima.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, RTG abdomena, KKS, urina, acidobazne ravnoteže, elektrolita.
Lečenje:
Indikovan je operativni zahvat u slučaju mehaničkog ileusa u roku od 12-24 časa.Kod paralitičkog tipa lečenje je konzervativno.

Interkondilarni prelomi humerusa

Interkondilarni_prelomi_humerusaInterkondilarni prelomi humerusa nadlaktna kost nastaje uglavnom kod starijih osoba, usled pada na vrh lakta, pri čemu podlaktna kost udari deo humerusa i kondilarni deo se lomi.
Klinička slika:
Pojavi se otok, deformitet lakta bol i lateralna nestabilnost zgloba.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak laktnog zgloba u dva pravca.Frakturna pukotina (preloma) se vidi na snimku u obliku slova V, Y,T.
Lečenje:
Zavisi od preloma sa dislokacijom ili bez.Primenjuje se repozicija sa nadlaktnom gipsanom longetom-lakat savijen 90 stepeni i kompletna supinacija šake.Nakon dve nedelje počinje se sa pokretima u laktnom zglobu.Prelomi sa dislokacijama se liči operativno.

Strana 9 od 62