Pričanje u snu

Pričanje u snu se zove somnilokvija to je poremećaj u ponašanju za vreme Rem faze na, ali može nastati u svim fazama.Najviše je izraženo kod dece izmedju...

Minuti su važni kad trpite bol

Svuda na Svetu bol je najčešći razlog zbog čega se pacijenti zakažu pregled kod lekara.To je simptom iza koga stoji neki razlog, subjektivno iskustvo, osećanje i opažanje.Bolna...

U Srbiji zašto mladi neće da se vakcinišu?

Srbija je bila zemlja medju prvima, koja je nabavila vakcine protiv Korona virusa. Mnoge razvijene zemlje su samo maštali o vakcinaciji, dok naši gradjani su mogli da...

Novonastali respiratorni virusi uključujući COVID-19

Od novonastalih respiratornih virusa treba istaći COVID-19, što pripada Korona virusima, to je velika familija virusa izazivaju različita oboljenja od prehlade do ozbiljnih bolesti poput MERS (Middle...

Prednost intravenske infuzione suplementacije

Za aplikaciju suplementa ili leka osnovni uslov da bude izotoničan (ista osmolarnost kao osmolarnost krvi), kiselost da bude PH vrednost kompatibilna sa PH vrednošću krvi i da...
Metaboliki_sindrom_ili_sindrom_X

Metabolički sindrom ili sindrom X

Metabolički sidrom, sindrom X ili sindromu inzulinske rezistencije (IRS), je izuzetno kompleksno zdravstveno stanje koje ukoliko se uspješno ne liječi visoko ugrožava oboljelog od pojave srčanožilnih i...

Šta znači hedonizam?

Hedonizam potiče od grčke reči hedone što znači užitak.Predstavlja ka zadovoljstvu i užitku, da se uživa u svakom trenutku, da nema mesta za bol i patnju.Sokratov učenik...

Petar Pan sindrom

Svima nama je poznata bajka o Petru Panu dečaku koji ume da leti i nikad ne ostari. U stvarnom životu nakon odrastanja sledi odgovornost, kao imperativ zrelosti.Ovaj sindrom...

Značaj oksigenoterapije

Oksigenoterapija je metod lečenja medicinskom kiseonikom, kako bi se rešila ravnoteža kiseonika u plućima.Zahteva opreznost prilikom dodavanja kiseonika u organizam.Prekomerne koncentracije kiseonika su izazvana hronična oboljenja kao...

Roseola infantum

To je zarazna bolest naziva se još exanthema subitum-trodnevna groznica-šesta osipna bolest, sixth disease.Kapljična infekcija uzričnik bolesti je humani herpes virus 6 (HHV6) grupa Herpedivirida.Javlja se kod...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer