Novonastali respiratorni virusi uključujući COVID-19

Od novonastalih respiratornih virusa treba istaći COVID-19, što pripada Korona virusima, to je velika familija virusa izazivaju različita oboljenja od prehlade do ozbiljnih bolesti poput MERS (Middle...

Prednost intravenske infuzione suplementacije

Za aplikaciju suplementa ili leka osnovni uslov da bude izotoničan (ista osmolarnost kao osmolarnost krvi), kiselost da bude PH vrednost kompatibilna sa PH vrednošću krvi i da...
Metaboliki_sindrom_ili_sindrom_X

Metabolički sindrom ili sindrom X

Metabolički sidrom, sindrom X ili sindromu inzulinske rezistencije (IRS), je izuzetno kompleksno zdravstveno stanje koje ukoliko se uspješno ne liječi visoko ugrožava oboljelog od pojave srčanožilnih i...

Šta znači hedonizam?

Hedonizam potiče od grčke reči hedone što znači užitak.Predstavlja ka zadovoljstvu i užitku, da se uživa u svakom trenutku, da nema mesta za bol i patnju.Sokratov učenik...

Petar Pan sindrom

Svima nama je poznata bajka o Petru Panu dečaku koji ume da leti i nikad ne ostari. U stvarnom životu nakon odrastanja sledi odgovornost, kao imperativ zrelosti.Ovaj sindrom...

Značaj oksigenoterapije

Oksigenoterapija je metod lečenja medicinskom kiseonikom, kako bi se rešila ravnoteža kiseonika u plućima.Zahteva opreznost prilikom dodavanja kiseonika u organizam.Prekomerne koncentracije kiseonika su izazvana hronična oboljenja kao...

Roseola infantum

To je zarazna bolest naziva se još exanthema subitum-trodnevna groznica-šesta osipna bolest, sixth disease.Kapljična infekcija uzričnik bolesti je humani herpes virus 6 (HHV6) grupa Herpedivirida.Javlja se kod...

Kako sačuvati psihičko zdravlje za vreme socijalne izolacije

Socijalno distanciranje i izolacija je specifična forma zdravstveno-epidemioloških mera zbog sprečavanja širenja infektivnih agenasa medju ljudima. Socijalna izolacija prevenira širenje infektivne bolesti odvajanjem ljudi koji su oboleli i...

Bebina masaža

Masaža je idealan način komunikacije sa bebom na fizičkom, i emotivnom planu.Sa masažom možete započeti čim je pupak zaraslo.Beba će uživati u dodiru i kontaktu roditelja.Time se...

Nošenje zaštitne maske

Pandemijom korona virusa pooštrene su mere zaštite, obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali u na otvorenom gde se okuplja veći broj ljudi. Neki ljudi pravilno nose...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer