Pantor-Pantoprazol_natrijSASTAV

1 filmtableta sadrži: Pantoprazol natrija 43,85 mg, što odgovara 40,00 mg pantoprazola

MEHANIZAM DEJSTVA

Pantoprazol je supstituirani benzimidazol. Spada u grupu inhibitora sekrecije HCL koji selektivno inhibiraju protonsku pumpu u parietalnim ćelijama sluznice želuca. Tako pantoprazol spre-čava izlučivanje kiseline i inhibira izlučivanje želučanog soka u smislu smanjenog aciditeta i ukupnog volumena.

FARMAKOKINETIKA

Pantoprazol se nakon oralne primjene brzo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Maksimalne koncentracije u plazmi po-stižu se za oko 2,5 sata. Biološka dostupnost iznosi oko 77%. Hrana i antacidi ne utiču na stepen biodostupnosti pantoprazola. Veže se u visokom stepenu za proteine plazme, prvenstveno za albumine. Najvećim dijelom se izlučuje urinom.

 

INDIKACIJE:

-Duodenalni ulkus
-Gastrični ulkus
-Refluksni ezofagitis
-Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka stanja praćena hipersekrecijom
-Eradikacija Helicobacter pylori, u kombinaciji sa dva antimikrobika u pacijenata s duodenalnim ulkusom ili gastritisom
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Duodenalni ulkus: Doza pantoprazola je 40 mg na dan, a primjenjuje se u trajanju od 2 sedmice. Terapija se može produžiti još 2 sedmice ako doza nije zadovoljavajuća.

Gastrični ulkus, refluksni ezofagitis: Doza pantoprazola je 40 mg na dan, a primjenjuje se u trajanju od 4 sedmice. Terapija se može produžiti još 4 sedmice ako doza nije zadovoljavajuća.

Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka stanja praćena hipersekrecijom: Inicijalna doza pantoprazola je 80 mg na dan. U cilju supresije hiperaciditeta može se kraći vremenski period primijeniti doza od 160 mg/dan. Doze veće od 80 mg/dan se pre-poručuju primijeniti u dva podijeljena obroka. Trajanje terapije ne bi trebalo biti duže od 8 sedmica.

Eradikacija Helicobacter pylori: Doza pantoprazola je 40 mg dva puta na dan u kombinaciji sa dva antimikrobna lijeka (trojna terapija). U cilju postizanja što boljih terapijskih rezultata postoji više kombinacijskih shema doziranja. Dolje prikazana trojna terapija se pokazala efikasna: Pantor 40 mg dva puta na dan Metrozol 500 mg dva puta na dan Amoxibos 1000 mg dva puta na dan Navedena kombinacijska terapija se u pravilu primjenjuje 7 dana, ali se u terapiji duodenalnog ulkusa primjena samog PANTORA može produžiti za još 1 do 3 sedmice.
KONTRAINDIKACIJE

Alergija na aktivnu i pomoćne komponente lijeka.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek se dobro podnosi. Najčešći neželjeni efekti su: glavobolja; nadutost i bol u stomaku, zatvor, proliv. Rjeđi neželjeni efekti su: mučnina; vrtoglavica, smetnje vida (zamagljen vid); alergijske reakcije (svrbež i raš kože). Vrlo rijetki neželjeni efekti su: periferni edem; žutica; anafi-laktičke reakcije uključujući anafilaktički šok; porast tjelesne temperature, porast jetrenih enzima, povećanje triglicerida; depresija; artralgija, mialgija; intestinalni nefritis; urtikarija, angioedem.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Istovremena primijena…     smanjenje apsorpcije i bioraspoloživosti ketokonazola i itrakonazola

Nisu ustanovljene klinički značajne interakcije između pantoprazola i karbamazepina, diklofenaka, kofeina, diazepama, digoksina, etanola, glibenklamida, metoprolola, naproksena, nifedipina, fenprokumona, fenitoina, piroksikama, teofilina, varfarina i oralnih kontraceptiva. Apsorpcija pantoprazola nije promijenjena nakon istovremene primjene antacida.

Trudnoća i dojenje

FDA kategorija rizika primjene lijeka u trudnoći: B. Adekvatne, kontrolirane kliničke studije u trudnih žena nisu sprovedene. Primjenu pantoprazola treba ograničiti samo na strogo indicirane slučajeve u kojih dobrobit primjene lijeka za majku nadilazi mogući rizik za plod. Ukoliko je primjena lijeka indicirana u periodu laktacije, dojiljama se u toku terapije savjetuje prekid dojenja i primjena vještačke ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta

Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.
Čuvanje

Čuvati na temperaturi 150C-300C, zaštićeno od vlage. Lijek držati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Pakovanje

Kutija sa 14 filmtableta
Bosnalijek d.d. u saradnji sa JPM

Posebna upozorenja
U pacijenata s oštećenom bubrežnom funkcijom, kao i starijih pacijenata dnevnu dozu pantoprazola od 40 mg ne treba prekoračiti. Izuzetak je doziranje u eradikaciji H. pylori gdje je uobičajena doza pantoprazola u starijih pacijenata (2×40 mg/dan ) u trajanju od 1 sedmice. U pacijenata s oštećenom funkcijom jetre, a naročito onih na dugotrajnoj terapiji pantoprazolom, savjetuje se redovna kontrola vrijednosti jetrenih enzima. Svaki porast jetrenih enzima zahtijeva prekid terapije. Smanjenje doze na 40 mg pantoprazola svaki drugi dan se preporučuje u pacijenata sa cirozom jetre. Prije početka primjene PANTOR filmtableta potrebno je dife-rencijalno dijagnostički isključiti malignitet želuca i ezofagusa. . o Tretman s pantoprazolom može dovesti do laganog povećanja rizika od gastrointestinalnih infekcija, jer primjenom lijeka dolazi do smanjenja aciditeta, a time do porasta broja bakterija koje su normalno prisutne u gastrointestinalnom traktu (Salmonella, Campylobacter).Primjena lijeka u pedijatrijskoj populaciji do danas nije ispitana, pa se primjena PANTOR filmtableta u djece ne preporučuje. U pacijenata sa Zollinger-Ellisonovim sindromom i drugim hipersekretornim poremećajima gdje je lijek potrebno primijeniti duži vremenski period, pantoprazol može smanjiti apsorpciju vitamina B12 (cijanokobalmin) i izazvati hipo- ili ahlorhidriju.

Informacije za pacijenta

PANTOR filmtabletu nemojte žvakati niti zdrobiti zubima, nego je cijelu progutajte sa malo vode. Ako ste zaboravili uzeti jednu
dozu, uzmite je što prije.Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu.Prvu PANTOR filmtabletu uzmite prije ili u toku doručka sa malo vode.
Drugu PANTOR filmtabletu uzmite prije večere sa malo vode.Primjena u djece: nije proučena.

Predoziranje
Ne postoje klinička iskustva predoziranja pantoprazolom. Doze do 240 mg iv. koje su bile primijenjene nisu pokazale neke vidljive neželjene efekte u čovjeka. Osim simptomatske i suportivne terapije, ne postoje druge specifične mjere.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.