baktrimUPUTSTVO ZA PACIJENTA
Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vam i ne smete ga dati drugome.  Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.
Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:     BAKTRIM®, 400 mg+ 80mg, tableta

Sadržaj aktivnih supstanci :
1 tableta sadrži 400 mg sulfametoksazola i 80 mg trimetoprima

 

Sadržaj pomoćnih supstanci:

natrijum-skrobglikolat, dokuzat-natrijum, povidon, magnezijum-stearat

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Srbija

Naziv i adresa proizvođača:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Srbija

ŠTA JE LEK  BAKTRIM® I ČEMU JE NAMENJEN

BAKTRIM je lek koji pripada grupi antibiotika. To su lekovi koji se koriste za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi osetljivi mikroorganizmi.
Ime leka :     Farmaceutski oblik:     Jačina:     Pakovanje:     Broj rešenja i datum:
BAKTRIM®     Tableta     400 mg+80 mg     2 blistera (20 tableta)     1516/2007/12 od 20.07.2007.

IZGLED

KAKO LEK  BAKTRIM  DELUJE
Kombinacija sulfametoksazola i trimetoprima zajednički deluje baktericidno, tj. uništava osetljive mikroorganizme, uzročnike infekcije.

KADA SE LEK BAKTRIM UPOTREBLJAVA

BAKTRIM se upotrebljava za lečenje i sprečavanje:

* infekcije pluća (pneumonije) koju izaziva mikroorganizam Pneumocystis carinii;
* infekcije koju izaziva mikroorganizam Toxoplasma (toksoplazmoza).

Koristi se i za lečenje:

* infekcije mokraćne bešike (urinarnog trakta);
* infekcije disajnih puteva (hronični bronhitis);
* infekcije uva, kao što je akutna upala srednjeg uva (akutni otitis media); nije indikovan za profilaksu ili hroničnu terapiju otitis media;
* infekcije koju izaziva bakterija Nocardia (nokardioza).

2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BAKTRIM®

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

LEK BAKTRIM® SE NE SME KORISTITI:

Ne uzimajte BAKTRIM ako ste alergični na sulfonamide, sulfametoksazol, trimetoprim, kotrimoksazol ili bilo koji sastojak leka, ako imate teško oštećenje jetre, ili teško oštećenje funkcije bubrega.

BAKTRIM ne smete uzimati ukoliko bolujete od porfirije, teških poremećaja krvi ili deficijencije glukozo-6-fosfat dehidrogenaze.

UPOZORENJA I MERE OPREZA:

Pre primene leka obavestite svog lekara ako imate alergije ili bronhijalnu astmu, oboljenje jetre ili bubrega, ako imate ili ste imali bilo kakav poremećaj krvi, ako bolujete od porfirije, ako imate nedostatak vitamina folne kiseline, ako bolujete ili ste bolovali od žutice ili ste imali bilo koju bolest koja je prouzrokovala oštećenje crvenih krvnih zrnaca, npr. nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, ako imate poremećaj metabolizma fenilalanina (fenilketonurija), a da pri tom niste na posebnoj restriktivnoj dijeti.

Lek ne treba davati bolesnicima sa ozbiljnim poremećajima krvi, izuzev pod strogim nadzorom lekara.

Posebna opreznost je potrebna ako ste stariji od 65 godina jer ste osetljiviji na neželjena dejstva leka i podložniji težim reakcijama na lek, pogotovo ako već imate oštećenje bubrega i/ili jetre i/ili uzimate i druge lekove.

Terapiju treba odmah prekinuti ako se pojavi osip na koži.

Pri dužoj primeni leka treba redovno kontrolisati krvnu sliku.

Lek može da poveća vrednosti kalijuma u serumu (hiperkalijemije), te se savetuje kontrola vrednosti kalijuma u toku terapije.

Za vreme terapije uzimajte veće količine tečnosti.

PRIMENA DRUGIH LEKOVA

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ako se istovremeno uzimaju lekovi za izbacivanje tečnosti iz organizma (diuretici) povećava se rizik od smanjenja broja trombocita u krvi (trombocitopenija).
Pojedinačni slučajevi sugerišu da pirimetamin primenjen istovremeno sa kotrimoksazolom može dovesti do megaloblastične anemije.

Moguće je prolazno pogoršanje funkcije bubrega kod pacijenata koji nakon transplantacije bubrega primaju istovremeno kotrimoksazol i ciklosporin.

BAKTRIM može da pojača dejstvo lekova protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin) i lekova za regulisanje nivoa šećera u krvi (tzv. oralni antidijabeti) i da produži dejstvo lekova protiv konvulzija (npr. fenitoin).

Kada se istovremeno primenjuje sa lekovima koji se na isti način izlučuju iz organizma (prokainamid, amantadin) dolazi do povećane koncentracije u krvi jednog ili oba leka.

Istovremena primena trimetoprima i digoksina, naročito kod starijih osoba, može da poveća koncentraciju digoksina u krvi.

Zidovudin može da poveća rizik od nastanka neželjenih dejstava BAKTRIM-a na krvnu sliku.  Potrebna je opreznost kada se istovremeno sa BAKTRIM-om uzimaju i drugi lekovi koji mogu da dovedu do hiperkalijemije.

BAKTRIM može da poveća koncentraciju metotreksata u krvi.

UZIMANJE LEKA BAKTRIM® SA HRANOM ILI PIĆIMA

Uzimanje hrane i pića ne utiče na dejstvo BAKTRIM-a.

PRIMENA LEKA BAKTRIM® U PERIODU TRUDNOĆE I DOJENJA

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

BAKTRIM ne treba uzimati u toku trudnoće (naročito u prvom trimestru) ukoliko nije neophodno, što će proceniti Vaš lekar.

Sulfametoksazol i trimetoprim se izlučuju u mleko. Primenu BAKTRIM-a treba izbegavati u kasnoj trudnoći i u periodu dojenja kada kod dojilje ili odojčeta postoji rizik od pojave žutice (hiperbilirubinemije).

UTICAJ LEKA BAKTRIM® NA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA I RUKOVANJE MAŠINAMA

BAKTRIM ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

VAŽNE INFORMACIJE O NEKIM SASTOJCIMA LEKA BAKTRIM®

Pomoćne materije koje sadrži BAKTRIM su neškodljive i do sada nije opisana alergija na neku od navedenih supstanci.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BAKTRIM®

Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Preporučuje se uzimanje leka sa nešto hrane ili tečnosti da bi se smanjila mogućnost pojave neželjenih reakcija od strane organa za varenje. Lekar će Vam propisati odgovarajuću dozu u zavisnosti od prirode bolesti, godina života i telesne težine i posavetovati koliko dugo da uzimate lek. Tokom terapije uzimati veće količine tečnosti.

Za lečenje akutnih infekcija uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina je 2 tablete dva puta dnevno (svakih 12 sati).

BAKTRIM u obliku tablete nije namenjen deci mlađoj od 12 godina.

Terapiju sprovoditi najkraće 5 dana.

Lečenje infekcija urinarnog trakta može biti kraće (1-3 dana).

Za lečenje Pneumocystis carinii infekcije pluća lekar će Vam propisati veće doze leka od uobičajene, i to na osnovu Vaše telesne mase (npr. 100 mg sulfametoksazola i 20 mg trimetoprima )/kg telesne mase, dnevno, podeljeno u 2 ili više doza, tokom dve nedelje.

Za sprečavanje Pneumocystis carinii infekcije pluća može Vam biti propisano:

* dve tablete dnevno, svaki dan u nedelji ili
* dve tablete tri puta nedeljno (svaki drugi dan) ili
* dve tablete dvaput dnevno tri puta nedeljno (svaki drugi dan).

Za lečenje nokardioze i toksoplazmoze pažljivo sledite instrukcije svog lekara.

Ako imate oboljenje bubrega lekar može da smanji dozu leka.

Lekar može da propiše i dodatnu terapiju folnom kiselinom koju ćete uzimati istovremeno sa BAKTRIM-om.

AKO JE PACIJENT UZEO VIŠE LEKA BAKTRIM® NEGO ŠTO JE TREBALO

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BAKTRIM nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Simptomi/znaci predoziranja su mučnina, povraćanje, vrtoglavica i konfuzija. U slučaju akutnog predoziranja poželjno je izazvati povraćanje. Lek se brzo resorbuje iz digestivnog trakta, tako da je ispiranje želuca (gastrična lavaža) korisno ako se sprovede do najduže 2 sata od momenta predoziranja.

AKO JE PACIJENT ZABORAVIO DA UZME LEK BAKTRIM®

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.