Prelom_radijusa_na_tipinom_mestuRadijus je podlaktna kost sa spoljašnje strane pored ulne.Distalni prelom radijusa je čest slučaj i kod dece, odraslih, starijih lica.Prelom se dešava iznad ručja zgloba oko 2,5-3,0 cm.Tipičan prelom radijusa se dogadja kada se padne na ispruženu ruku, koja je ekstenzirana u zglobu ručja  (pad na dlanove).Prelom se definiše na dva načina: vanzglobni-ekstraartikularni i unutarzglobni-intraartikularni.
Klinička slika:
Nastaje bol u donjem delu podlaktice sa otokom, ograničenošću pokreta, deformacija, nekad sa komplikacijama pomeranjem koštanih fragmenata.
Dijagnoza:
Važna je anamneza, objektivni pregled, RTG snimak podlaktice sa ručnim zglobom u dve projekcije, kod komplikovanih preloma koristi se  i Skener.
Lečenje:
Izvodi se repozicija, u anatomski fiziološki položaj sa gipsanom imobilizacijom oko 5 nedelja.Kod komplikacije sprovodi se hirurško lečenje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here