Non_Hodgkin_limfomNon Hodgkin limfom je malignoma iz limfnog sistema, koji se širi po čitavom organizmu.Bolest  se sporo napreduje, godinama a nekad veoma brzo.Uzročnik se može propisati neprepoznatim virusom.Po funkciji sličan je HIV virusa, koji prouzrokuje AIDS.
Simptomatologija:
Nastaje povećanje limfnih čvorova ili čvorova na području vrata, proponama, pazuhu ili po celom telu, koji se povećavaju i bezbolni su.Limfni čvorovi se povećavaju u krajnicima, grudnom košu, trbuhu i nastaju razni poremećaji kao teško disanje, gubitak apetita, bol u trbuhu, zatvor, otok noge.Ako limfom obuhvata krvnu cirkulaciju nastaje leukemija.
Non Hodgkin limfom pre prodire u koštanu srž, creva, želudac, koža nego Hodgkinova bolest.Kod dece su ovi simptomi slični kao kod odraslih limfoma prodire u krv, kožu, mozak, kičmenu moždinu i prouzrokuje razne poremećaje: anemiju, osip, nervne simptome, začepljenja limfnih žila i zbog toga zadržavanje tekućine.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu biopsije limfnog čvora, mikroskopskim pregledom, prema vrsti limfocita T ili B limfocita.Koristi se i metoda scintigrafija galijem, CT trbuha i biopsija koštane srži.
Lečenje:
Zavisi od stadijuma bolesti u prvom i drugom stadijumu zračanjem može se produžiti život.Sa visokom stepenom razvitka stadijuma bolesti sa zračenjem  može se produžiti jedno izvesno vreme.Često se vrši kombinacija zračenja i kemoterapija.Nova terapija u lečenju još se proučava antitela-imunoglobulini.Danas se već vrši i preseadjivanje koštane srži, ali su izloženi recidivama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here