Analna_fisura

Analna fisura

Analna fisura se javlja izmedju 30-50 godina starosti kod populacije jednako ženskog i muškog roda.Uzroci su:proliv, zatvor, ispadanje dela čmara, hemoroidalno oboljenje.Klinička slika:Manifestuje se bol, pojačan tonus...

Strana tela želuca

Strana tela želuca su različiti materijali i predmeti sa raznom veličinom (ekseri, kovani novac, parcijalne zubne proteze).Mala i oštra tela mogu da perforiraju želudac i da izazovu...
Acinetobacter2

Acinetobacter

Acinetobacter je Gram negativ polimorfan aerobni, saprofitni bacil.Predstavlja deo fiziološke flore čoveka (koža, disajni putevi, genitalni trakt).Prisutan je u vazduhu, bolničkoj sredini.Zdepastog ili okruglog izgleda, često ima...

Akromegalija

Akromegalija je kronična bolest, a razvoj simptoma se odvija postupno, tijekom više godina. Simpotomi se manifestiraju uvećanjem šaka i stopala, zadebljanjem usana i stvaranjem suvišnih...
Prelom_radijusa_na_tipinom_mestu

Prelom radijusa na tipičnom mestu (Fractura radii loco typico)

Radijus je podlaktna kost sa spoljašnje strane pored ulne.Distalni prelom radijusa je čest slučaj i kod dece, odraslih, starijih lica.Prelom se dešava iznad ručja zgloba oko 2,5-3,0...
Aplasio_germinative_congenitalis

Aplasio germinative congenitalis

Urođena germinativna aplazija ( Castillo-Engleov sindrom) predstavlja aplaziju germinativnih ćelija Sertolievog sincicijuma odgovornih za sprematogenezu, najčešće usled kongenitalnih poremećaja. Uzrok nastankaUrođena germinativna aplazija nastaje usled kongenitalnih poremećaja....

Nocardiae

Nocardiae su gram pozitivni bacili, na veštačkim podlogama sporo rastu.Za čoveka su tri vrste patogena.Prenosi se kapljičnim infekcijama, najčešće se inficira pluća, ali...

Juingov-Ewing sarkom

Uzrok nastankaCitogenetske i molekulske analize tumorskog tkiva pokazuju pet recipročnih translokacija čija je posledica fuzija gena EWS-ERG (5-10% tumora).Za ovaj maligni tumor sa nediferentovanim...
Hipokalijemija

Hipokalijemija

Hipokalijemija je stanje kada je koncentracija kalijuma u plazmi ispod 4 m mol/l.Uzrok može biti sledeći: do hipokalijemije dolazi iz sledećih razloga.Prelazak  kalijuma iz ekstraćelijskog u ćelijski...
intoksikacija

Intoksikacija vitaminom D

Intoksikacija vitaminom D može da nastaje zbog prekomernog unosa ovog vitamina.Mora biti prilagodjena zdravom ili patološkom stanju.Prekomerno doziranje može da dovede do intoksikacije tj. do hiperkalcijemije sa...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice