vratna_kicma

Vratna kičma

Kičmeni stub omogućava uspravni hod čoveka. On se sastoji od 33-35 pršljenova (koštani elementi) izmedju kojih se nalaze diskovi koji funkcionišu kao amortizeri. Spolja se na kičmeni...

Trikuspidalna stenoza

Trikuspidalna stenoza  (stenoza desnog venskog otvora) je mana zbog suženja trikuspidnog otvora.Nastaje opstrukcija u kretanju krvi iz desne pretkomore u desnu komoru.Trikuspidalna stenoza može biti uzrokovana kongenitalnim...
interdigitalni_neurom

Interdigitalni neurom

Uzrok nastankaRazličiti faktori precipitiraju ovo stanje: hronična iritacija nerva, naročito kod prekomerne dorzifleksije prsiju, neudobna obuća, dugotrajno hodanje, trčanje, čučanje i neprirodni položaji prstiju (kod balerina). Klinička...

Korozija jednjaka

Korozija jednjaka uglavnom nastaju kod pokušaja samoubistva.Intoksikacije mogu biti kiselinama  (sirćetna, horovodenična) i bazama (kamena soda).Klinička slika:manifestuje se u zavisnosti od vrste intoksikacije.Kiseline izazivaju koagulacionu, a baze...
Ektropijum

Ektropijum

Ektropijum (Ectropium) je izvrtanje kapaka tako da je konjiktiva okrenuta spolja, izložena uticajima sušenju, crvena je i zadebljala.Ima više oblika:-Ectropium spasticum, kod mladjih osoba se javlja sa...

Marfanov sindrom

Marfanov sindrom je poremećaj vezivnog tkiva sa prolapsom mitralne valvule, disekcijom i dilatacijom aorte.Uzrok nastanka je mutacija gena naslednog karaktera.Klinička slika:osobe su sa dugim...

Ezofagitis

Ezofagitis je zapaljenje sluzokože jednjaka zbog raznih uzročnika infektivni, mehanički, hemijski, peptički.Kao infektivni agensi mogu biti razne bakterije (šarlah, erzipel, trbušni tifus).Virusni (herpes simplex,...
Non_Hodgkin_limfom

Non Hodgkin limfom

Non Hodgkin limfom je malignoma iz limfnog sistema, koji se širi po čitavom organizmu.Bolest  se sporo napreduje, godinama a nekad veoma brzo.Uzročnik se može propisati neprepoznatim virusom.Po...
sindrom-iritabilnog-kolona

Sindrom iritabilnog kolona

Sindrom iritabilnog creva (ili kolona) danas predstavlja najčešću grupu simptoma u celoj oblasti gastroenterologije. Do pre samo desetak godina o pomenutom sindromu se nije puno govorilo, ali...
Dermoskopija

Dermoskopija

Dermoskopija je najsavremenija dijagnostička metoda kojom se utvrđuje rano otkrivanje melanoma. Ova metoda se primenjuje i za dijagnostikovanje svih pigmentnih oštećenja. Dermoskopija je neinvazivna metoda koja se...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice