Izbegavajte zabune

Ovi medicinski izrazi medju populacije se često brkaju: Hipoglikemija Nizak nivo šećera u krvi, koji se često javlja kod dijabetičara ako preskoči obrok.Može da se javi...
nuklearna

Dijagnostičke metode

Dijagnostičke metode podrazumeva se upotreba aparata i instrumenata, veština i znanja lekara  omogućava postavljanje precizne dijagnoze bolesti.U dijagnostičke metode sapadaju već standardni svima poznati ...

Bol u ledjima

Glavni uzrok tegoba i bol u ledjima je nedostatak fizičke aktivnosti.Danas većina poslova se obavlja u sedećem položaju.Naše telo nije  "programirano" za višesatno mirovanje u sedećem položaju,...

Actinomyces israelii

Actinomyces israelii je sporogena Gram pozitivna anaerobna bakterija. Zbog svoje filamentozne strukture A. israelii  dugo je svrstavana među gljive. Pripada saprofitnoj...
40896_nsotisci_f

Zašto je povišena laktatdehidrogenaza (LDH) u krvi?

LDH je enzim koji sa nalazi u jetri, srcu, bubrezima, skeletnim mišićima i eritrocitima i katalizuje međusobno pretvaranje laktata i piruvata. LDH je protein koji se može...

Lekovi za bolesti nervnog sistema

Centralni nervni sistem (CNS) je sastavljen od centralnih organa: velikog i malog mozga, produžene i kičmene moždine. Veliki mozak je smešten u lobanjskoj duplji ...

Uremija

Uremija označava skup simptoma i znakova koji nastaje kod teške bubrežne insuficijencije.Izazvana je nagomilavanjem toksičnih supstanci, azotemijom, hipoksijom, infekcijom metaboličkom acidozom.Klinička slika:javlja se intenzivni...

Kada je povećana sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita (SE) je jedna od prvih, ako ne i prva laboratorijska analiza krvi koja se počela koristiti u savremenoj medicini. Predstavlja brzinu kojom...

Nefroangioskleroza

Nefroangioskleroza je naziv za bolest koji se manifestuje sa povišenjem krvnog pritiska (arterijska hipertenzija) i kod primarnih oboljenja bubrega.Može da dovede do nastanka arterioskleroze...
pulmo

Hipersenzitivni pneumonitis – ekstrinzički alergijski alveolitis

Nastaje zbog alergijske reakcije pri udisanju prašine organskog porijekla. Organska prašina djeluje kao antigen izazivajući imunološku reakciju tipa III (precipitirajuća antitijela IgG) i tipa IV – difuzna...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice