AH1

Arnold- Chiari malformacije

Arnold- Chiari malformacije podrazumevaju urođeno spuštanje delova malog mozga u kičmeni kanal u vratu. Ovi delovi malog mozga ovde dovode do pritiska na nervne strukture -...
Treponema-Pallidum8.jpeg

Treponema pallidum

Treponema pallidum je čovečji parazit, ima karakteristične pokrete i izazivač jedne od najtežih polnih bolesti.Infekcija je moguća polnim putem, najčešće se nalazi u površinskim erozijama genitalne sluzokože,...

Ainhum

Ainhum je nasledna bolest ili je povezano sa čestim infekcijama stopala.Klinička slika:postoji četiri stadijuma:-U prvom stadijumu nastaje mali žulj, sa plantarne stane nožnih prstiju, kasnije se razvija...
akutni-infarkt-miokarda

Akutni Infarkt miokarda

NEPRIJATAN bol ili „stezanje“ u grudima, jedan je od simptoma koji može da upozori da je zdravlje srca narušeno. U nekim slučajevima može da ukaže i na...
Treponema_pertenue

Treponema pertenue

Treponema pertenue je bakterija spiralnog  dugačakog  oblika, sa spiralnim navojima na krajevima.Infekcija nastaje kontaktom kožnim lezijama obolele osobe.Patološki značaj:Infekcija uzrokovana ovom spirohetom, nastaje hronično oboljenje zvana Frambezijaza.Zahvata...
Interkondilarni_prelomi_humerusa

Interkondilarni prelomi humerusa

Interkondilarni prelomi humerusa nadlaktna kost nastaje uglavnom kod starijih osoba, usled pada na vrh lakta, pri čemu podlaktna kost udari deo humerusa i kondilarni deo se lomi.Klinička...

Sindrom neadekvatne sekrecije antidiureznog hormona

Sindrom neadekvatne sekrecije antidiureznog hormona se naziva još i Schwartz-Batter-ov sindrom. Hipersekrecija antidiuretskog sindroma ( ADH) je od znatno manjeg značaja za kliniku od njegove...
Klebsiella

Klebsiella

Klebsiella pripada porodici  Enterobacteriaceae, obuhvata više vrsta to su Gram negativne bakterije.Nepokretne su i bez flagela.Fibrije i kaspsule su značajni zbog virulencije. Pripadaju oportunističkim bakterijama i uglavnom...
Providencia

Providencia

Providencia spada u prodicu Enterobacteriae.Postoji više vrsta, to su anaerobni Gram negativni bacili sa rasporedjenim flagelama.Nastaju na jednostavnim hranljivim podlogama.Imaju različite antigene. Razlikuju se na osnovu osetljivosti...
Gasna_gangrena

Gasna gangrena

Gasna gangrena nastaje na mestu traume ili hirurške rane.Uzročnici mogu biti:Clostridium septicum, Clostridium histolyticum,  Clostridium fallax, redje Escherichia colli, Proteus species.U anaerobnim uslovima Clostridium oslobadja toksine, koji...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice

hepalpan mast

Hepalpan mast