Elejalde sindrom

Elejalde sindrom je nasledno autosomno oboljenje sa karakteristikom srebrnasta boja kose i disfunkcija CNS-a.Klinička slika:se prepoznaje već u prvim mesecima života.Zahvaćen je nervni sistem i koža.Postoji ...
eritrociti

Eritrociti ili crvena krvna zrnca

Broj eritrocita u krvi Broj crvenih krvnih zrnaca u zdravih osoba zavisi od više faktora kao što su pol, starost, nadmorska visina. Prosečan broj eritrocita kod odraslog...

Angiokeratoma corporis diffusum

Angiokeratoma corporis diffusum (Morbus Fabry) je genetsko oboljenje sa oštećenjem enzima alfa galaktozidaze, zbog čega nastaje gomilanje ili odlaganje trihekzozil ceramida u organima i ćelijama.Znači da je...
Erythrokeratodermia_figurata

Erythrokeratodermia figurata variabilis

Erythrokeratodermia figurata variabilis predstavlja pojavu varijabilnih eritema i perzistirajućih keratoza, koja se obično javlja oko 3-4. godine života.Uzrok nastankaBolest je autozomno dominantno nasledna.Klinička slikaPromene su simetrične, bizarno...

Actinomyces israelii

Actinomyces israelii je sporogena Gram pozitivna anaerobna bakterija. Zbog svoje filamentozne strukture A. israelii  dugo je svrstavana među gljive. Pripada saprofitnoj...
Drepanocitoza

Drepanocitoza

Drepanocitoza  je naziv za pojavu eritrocita, koji imaju izgled srpa.Oni se zovu "srpasti eritrociti", ili drepanociti.Ova pojava se vidi u razmazu krvi bolesnika, koji boluju od jedne...
Sinusi_i_sinusitis

Sinusi i sinusitis

Paranazalni sinusi su šupljine u kostima lica i baze lobanje koje su obložene repiratornom sluzokožom koja stvara sekret (sluz).Postoje 4 parna sinusa:- maksilarni (sinusi u gornjoj vilici,...

Fascikulacije

Fascikulacije su treperavi brzi drhtaji snopova mišićnih vlakna koje mogu biti uočljivi i neznati.Kod prednjih rogova kičmene moždine usled propadanja motornih neurona vidjaju se trzaji...
Portna_hipertenzija

Portna hipertenzija(Hypertensio portalis)

Portna hipertenzija označava povećanje pritiska u portnom krvotoku, nastaje kao posledica povećanog otpora krvi u okviru odmaklog oboljenja jetre i zbog povećanog protoka i količine krvi u...

Iščašenje ramena

Iščašenja ramena dokumentirana su još u egipatskim grobnicama prije 5000 godina zajedno s metodom repoozicije sličnoj onoj koju danas nazivamo Kocher-ovom metodom. Većina iščašenja ramena...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice