Miofascijalni sindrom

Miofacijalni sindrom je tup, dubok i stalan bol u mišiću koji se pojačava pri pokretima koji angažuju zahvaćeni mišić. Pacijenti ovo kratkotrajno pojačanje bola pri pokretu obično...
Candida_albicansg

Candida albicans

Možemo li simptome kao što su: umor, letargija, hiperaktivnost u djece, iritabilnost ... pripisati povećanoj prisutnosti Candide albicans u probavnom traktu i djelovanju njenih toksina bez pojave...

Pneumotoraks-Pneumotorax

Pneumotoraks-Pneumotorax označava nakupljanje vazduha u pleuralnoj šupljini zbog prekida visceralne i parietalne pleure.Kada nastane izjednačenja intrapleuralnog i atmosferskog pritiska usled komunikacije izmedju alveola, bronha i...

Neglerijaza

Neglerijaza  je infekcija amebama iz roda Naegleria koji se manifestuje nastankom fulminantnog meningoencefalitisa.Uzročnik se može naći u stajaćim vodama-jezerima-bazenima, gde se čovek inficira.Obolevaju deca i zdrave osobe.Klinička...
konov_sindrom

Primarni hiperaldosteronizam-Connov sindrom

Hiperaldosteronemija, kao posledica povećanog lučenja iz zone glumeruloze kore nadbubrežne(ih) žlezde(a), uzročnik je arterijske hipertenzije (osnovnog kliničkog znaka sindorma) i retencije Na+, a sniženja...

Interkondilarni prelomi butne kosti (Fractura intercondylaris femoris)

Interkondilarni prelomi butne kosti su retki kominutivni prelomi koji se klasično označavaju kao T ili Y prelomi, prema položaju fragmenata na rendgenskom snimku. Ova vrsta...

Mukormikoza

Mukormikoza je natanak infekcije sa gljivicama, koji se nalaze u tlu i trulim biljkama.Inhalacijom spore se čovek inficira, sa oslabljenim imunitetom to su: dijabetes, metabolička...
Hereditarna_spastina_paraplegija

Hereditarna spastična paraplegija

Hereditarna spastična paraplegija spada u bolesti centralnih motornih neorona.Bolest se nasledjuje autosomno dominantno.Klinička slika:manifestuje se postepenom razvijanja spastične slabosti, donjih ekstremiteta, sa znacima lezije centralnih motornih neurona,...

Actinomyces israelii

Actinomyces israelii je sporogena Gram pozitivna anaerobna bakterija. Zbog svoje filamentozne strukture A. israelii  dugo je svrstavana među gljive. Pripada saprofitnoj...
Sportske_povrede

Sportske povrede

Povrede koji se dešavaju sportistima, mogu nastati i u svakodnevnom životu.Veliku ulogu igra prevencija i specijalno lečenje sportskih povreda.Oporavak mora biti u potpunosti izlečen.Često se tim lečenjem...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice

hepalpan mast

Hepalpan mast