Mijelofibroza_nepoznata_uzroka

Mijelofibroza

Definicija Idiopatska mijelofibroza (MF), odnosno mijelofibroza nepoznata uzroka ili agnogena mijeloidna metaplazija s mijelofibrozom je bolest matične krvne stanice koja se očituje fibrozom (stvaranjem vezivnog tkiva) i...
Aortna_stenoza-

Aortna stenoza-Suženje otvora aorte

Aortna stenoza je srčana mana uslovljena suženjem aortnog otvora, koje otežava izbacivanje krvi iz leve komore u aortu. Uzrok nastankaUzroci koji dovode do aortne stenoze su...

Dijastaza pubične simfize

Dijastaza pubične simfize (pubična simfiza predstavlja spoj dve pubične kosti) najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama ili pri forsiranim porođajima kod kojih postoji nesrazmera između veličine...

Senilnost

Senilnost označava gubitak psihičkih, fizičkih, fizioloških funkcija, usled starosti, zbog oštećenja mozga, ili sekundarno usled depresije, moždanog udara, ateroskleroze.Klinička slika:senilnost se manifestuje sa opadanjem intelektualnih sposobnosti, psihička...
Manjak vitamina D pogoršava astmu

Manjak vitamina D pogoršava astmu

Istraživanje sprovedeno na King koledžu u Londonu pokazuje da izloženost suncu i količina vitamina D u organizmu utiču na astmu. Prema nalazima istraživača, niske koncentracije vitamina D zbog...

Sindrom

Sindrom je zbir simptoma kojima se odlikuje neka bolest, ili neko patološko stanje.Tako se može govoriti o toksičnom sindromu, malignitetu, hemoragičnim sindromu u toku spoljnih...
Iscasenje_lakta

Iščašenje lakta

Iščašenje lakta (luxatio cuniti), spada medju česte povrede kod dece.Nastaje pri padu sa ispruženom podlakticom u položaju supinacije.Klinička slika:Manifestuje se sa deformitetom lakta a podlaktica je skraćena.Ramenjača...
Gubitak_svesti

Gubitak svesti (Sinkopa)

To je sindrom definisan kao iznenadni, prolazni gubitak svesti koji nastaje usled poremećene perfuzije (protoka krvi) mozga i obično ne traje duže od 1 min. Četiri najčešća...
Piedra_blanca-Gljivino_oboljenje_kose_sa_belim_voriima

Piedra blanca-Gljivično oboljenje kose sa belim čvorićima

Piedra blanca je gljivično oboljenje dlake sa područja kapilicijuma koje uzrokuje gljivice iz roda Trichosporon. Uzrok nastanka Uzročnik je gljivica iz roda Trichosporon i to najčešće...

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija je zastrašujući bol u licu i najjači bol kojeg čovek može doživeti! Pacijenti ga opisuju kao udar struje, udar groma, čupanje, kidanje, provlačenje...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice