Zdravlje i Lepota - Lifestyle portal namenjen ženskoj populaciji sa praktičnim savetima i edukacijom - Nega Lica i Tela - Zdravlje Žene - Zdrav Život

Ostale bolesti

Non Hodgkin limfom

Non_Hodgkin_limfomNon Hodgkin limfom je malignoma iz limfnog sistema, koji se širi po čitavom organizmu.Bolest  se sporo napreduje, godinama a nekad veoma brzo.Uzročnik se može propisati neprepoznatim virusom.Po funkciji sličan je HIV virusa, koji prouzrokuje AIDS.
Simptomatologija:
Nastaje povećanje limfnih čvorova ili čvorova na području vrata, proponama, pazuhu ili po celom telu, koji se povećavaju i bezbolni su.Limfni čvorovi se povećavaju u krajnicima, grudnom košu, trbuhu i nastaju razni poremećaji kao teško disanje, gubitak apetita, bol u trbuhu, zatvor, otok noge.Ako limfom obuhvata krvnu cirkulaciju nastaje leukemija.
Non Hodgkin limfom pre prodire u koštanu srž, creva, želudac, koža nego Hodgkinova bolest.Kod dece su ovi simptomi slični kao kod odraslih limfoma prodire u krv, kožu, mozak, kičmenu moždinu i prouzrokuje razne poremećaje: anemiju, osip, nervne simptome, začepljenja limfnih žila i zbog toga zadržavanje tekućine.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu biopsije limfnog čvora, mikroskopskim pregledom, prema vrsti limfocita T ili B limfocita.Koristi se i metoda scintigrafija galijem, CT trbuha i biopsija koštane srži.
Lečenje:
Zavisi od stadijuma bolesti u prvom i drugom stadijumu zračanjem može se produžiti život.Sa visokom stepenom razvitka stadijuma bolesti sa zračenjem  može se produžiti jedno izvesno vreme.Često se vrši kombinacija zračenja i kemoterapija.Nova terapija u lečenju još se proučava antitela-imunoglobulini.Danas se već vrši i preseadjivanje koštane srži, ali su izloženi recidivama.

Plombiranje zuba

Plombiranje_zubaDanas u stomatologiji se koristi vrhunski kvalitet  materijala za plombiramje zuba.Može da se prilagodi boji zuba, ne ispadaju, i ne menjaju boju nakon dužeg vremena.Pronalaskom zubnog lepka dolazi do vrhunskog kvaliteta, jer zapušava prostor izmedju zuba i plombe.Postoji i bez lepkova-stakleni materijal, koji se stavlja na zub i prirodno se veže, ali prethodno treba zuba očistiti od karijesa.
Važno je znati da stare amalgamske crne, metalne, srebrne plombe u svom sastavu sadrže velike količine žive, nikla, olova, srebra, cinka, bakra i drugih metala.Istraživanja  pokazuju da su ovi elementi veoma kancerogeni, mogu prouzrokovati razna oboljenja i nakon traganjem uzroka bolesti, retko se misli na amalgamsku plombu.
Često prouzrokuje sledeća oboljenja:
*Bubrežne smetnje
*Manjak folne kiseline
*Manjak selena i cinka
*Promene sluzokože usta
*Neurotoksična dejstva- (depresija)
*Alergijske promene
*Promene sluzokože u crevima
*Rastvaranje kiseline
*Elektricitet, jonsko rastvaranje za vreme trudnoće, i smetnje u fetalnom periodu.

Ishemija

IshemijaIshemija je lokalni prekid krvotoka, može biti akutna, potpuna, delimična ili hronična.
Akutna ishemija je nagli prekid arterijskog krvotoka, uzrok može biti prskanje, kompresija, tromboza, embolija, ili spazam (grč) krvnog suda.Prekidanje cirkulacije prouzrokuje nedostatak kiseonika i nutritivnih  materija u tkivu što dovodi do izumiranja i avaskularizacije.
Hronična ishemija je posledica procesa koji postepeno sužava-arterioskleroza, aterom ili smanjenje krvnog protoka-srčana insuficijencija.
Osoba sa arteritisom nogu ili sa arteritisom sudova srca su dve vrste ishemije, koje su posledice suženja odgovarajućih krvnih sudova.Ovim bolesnicima preti opasnost od spazma ili tromboze, koji prouzrokuju akutnu ishemiju s konsekventnom nekrozom (gangrena donjih ekstremiteta, infarkt miokarda).
Lečenje zavisi od uzroka:kod akutnog oblika treba ukloniti uzročnik, poboljšati cirkulaciju vazodilatatorima.Kod ekspanzivne tromboze treba sprečiti širenje antikoagulantnom terapijom.Kod hronične ishemije primenjuje se vazodilatatorna i antikoagulantna terapija.Kontrolisati telesnu težinu, i prekinuti pušenje.

Prelomi obe kosti podlaktice

Prelomi_obe_kosti_podlakticePodlaktica sačinjava dve kosti radijus, koji se nalazi sa spoljne strane i ulna koja se nalazi sa unutrašnje strane podlaktice.Uzroci preloma mogu biti udarac u podlakticu pad sa velike visine, saobraćajni udes, ili patološka fraktura kod prisustva ciste ili tumorskih formacija.
Prelomi se dele na: otvorene, zatvorene uzdužni, poprečni, spiralni i složeni.
Klinička slika:
Manifestuje se bolnim otokom i hematomom podlaktice, jasna deformacija, pri pregledu čuje se krepitacija-škripanje i pucketanje.Kod dece je bez veće dislokacije, nastaje savijanje kosti, periost zadržava integritet kostiju.Nekad dolazi do oštećenja neurovaskularnih struktura, gubitak motornih i senzornih funkcija šake i nastanak krvarenja, povrede mekih tkiva i pomeranja koštanih fragmenata.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda i RTG snimak u dve projekcije.Kod povreda neurovaskularnih struktura potrebno je uraditi dopler krvnih sudova, elektromioneurografiju.
Lečenje:
Kod dece se vrši zatvorena repozicija sa gipsanom imobilizacijom.Kod odraslih se radi operativno lečenje osteosinteza.

Subduralni hematom

Subduralni_hematomMoždano tkivo je oivičeno moždanim opnama.Dura mater predstavlja tvrdu moždanu opnu, koja odvaja tkivo od kostiju.Subduralni hematomi su krvarenja koja se nalaze ispod ove tvrde moždane opne.

Subduralni hematom deli se na: akutne, subakutne i hronične oblike.
Akutni oblik je povezan sa povredom moždanog tkiva, parenhima i sa raznim komplikacijama.
Subakutni oblik se javlja izmedju 4-21 dana nakon povrede.
Hronični oblik je naziv kada se od povrede glave prolazi 21 dan i često je trauma već  zaboravljena što može biti udarac glavom, prilikom naglom zaustavljanje automobila ili gubitak svesti, često kod alkoholičara.
Klinička slika:

Akutni subduralni hematom može nastati jedno ili obostrano sa traumatskim oštećenjem mozga kontuzijom  (nagnječenje), ili laceracijom (kidanje).Bolesnik se nalazi u komatoznom stanju, praćeno povraćanjem, glavoboljom, ataksijom, ako je lokalizacija nastala u zadnjoj lobanjskoj jami. Opširnije...

Strana 10 od 111