Kad_pokret_postane_elastian-to_je_ples

Kad pokret postane elastičan-to je ples

Kad je pokret toliko potpun, onda nema ega, onda je to ples. A trebali bi znati da je ples nastao kao jedna od tehnika meditacije. U početku...
Melanholija

Melanholija

Melanholija je vrsta duševne bolesti gde dominira tuga, potištenost, hronični umor, grešnost, bezvoljnost, nedostatak entuzijazma.U stanju melanholije zanemareno je EGO-JA, nezadoboljstvo sa svojom ličnošću i moralnim načelima.Melanholija...
Komunikacija1

Komunikacija

Komunikacija je prenos informacije koji se sastoji od pošaljioca i primaoca.To je važna aktivnost u svakodnevnom životu.Mi kao individue često komuniciramo sa nekim pojavama.Prenos informacije je oblik...
agnozija

Agnozija

Agnozija označava nesposobnost prepoznavanja vizuelnih, slušnih shvatanja, koji su prethodno bili poznati.Nastaje disfunkcija u mozgu sekundarnih senzornih područja (parijetalni i okcipitalni režanja).Agnozija može nastati usled različita patološka...
glavobolja

Mentalni i fizički bol

Mentalni i fizički bolovi su simptomi, koji omogućavaju otkrivanje neke bolesti, koji ga izazivaju.Bol ima više oblika u vidu napada, probadanjem, pečenjem, kljucanjem, žigosanjem, plitki i dubinski...

Strah i anksioznost kod dece

Od najranijeg uzrasta do odraslog doba svako od nas s svremena na vreme suočava se sa neprijatnim osećanjima straha ili anksioznostima.Strahovi i različiti oblici anksioznosti nije samo...
Anterogradna_amnezija

Anterogradna amnezija

Anterogradna amnezija koja se manifestuje nemogućnost prebacivanja informacije iz kratkoročnog pamćenja u dugoročno pamćenje.Osoba koja pati od takve vrste amnezije ne može stvoriti nova sećanja, odnosno zaboravlja...
zenske_i_muske_suze

Ženske i muške suze

Kada nastaje fizički i emotivni bol, amigdala, koji je deo limbičkog sistema ili "emotivni mozak", aktiviraju se signali plakanja.Iz emotivnog područja izaziva se energija ukoliko je stimulans...
Hipohondrija

Hipohondrija

Šta je Hipohondrija? Reč hipohondrija potiče od grčke reči hipohondrijum i označava područje abdomena (stomaka) koje se nalazi u oblasti jetre, ispod desnog rebarnog luka. Većina hipohondara,...
depresija

Depresija je često oboljenje koje može da bude veoma ozbiljno

Kod obolelog uzrokuje značajan psihološki distres, smanjuje kvalitet života, doprinosi poremećenim odnosima u braku i porodici, smanjuje produktivnost i radnu sposobnost obolelog.- Međutim, ovo stanje se često...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice