Ciste žutog tela-Luteinske ciste

Ciste su patološke promene, obavijene kapsulom, ispunjene tečnošću ili polučvrstim sadržajem, a nalaze se u jajniku ili na njemu. Luteinske ciste nastaju uvećanjem žutog...
Aktinomikoza_plua

Aktinomikoza pluća

Aktinomikoza pluća danas je retko oboljenje, zahvaljujući antibioticima.Bolest može da izazove gram pozitivna anaerobna bakterija Actinomyces israelii, najčešće je prisutan u ustima, ždrelu, debelom ...
Acinetobacter2

Acinetobacter

Acinetobacter je Gram negativ polimorfan aerobni, saprofitni bacil.Predstavlja deo fiziološke flore čoveka (koža, disajni putevi, genitalni trakt).Prisutan je u vazduhu, bolničkoj sredini.Zdepastog ili okruglog izgleda, često ima...

Deca i muzika

Mnoga naučna istraživanja dokazala su da muzika deluje stimulativno na dečji mozak, da podstiče njegovu aktivnost i budi kod dece lepe emocije. Takođe, iskustvo sviranja nekog...
Kognitivno_bihejvioralna_terapija

Kognitivno bihejvioralna terapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija predstavlja psihoterapijski pravac koji akcenat stavlja na značaj koji mišljenje igra u onome što osećamo i kako se ponašamo. Naša osećanja i ponašanja su pod...
Nefrotski_sindrom

Nefrotski sindrom

Uvod Bubrežno obolenje sa pojavom edema, obilne proteinurije, hipoproteinemije i  hiperlipidemije. Biološke  odlike su slijedeće: * Proteinurija - 1 g/24h (0,7 mg% /min) * Totalni proteini plazme...
limfni_sistem

Limfni sistem

Sva tkiva tela konstantno su uronjena u limfu, prozirnu tečnost sličnu vodi, koja nastaje iz krvi. Limfni sistem otkriva i uklanja bakterije i otpad. Limfna tečnost na...

Petni trn-petna bodlja

Petni trn je izbočenje na petnoj kosti prema dole.To je deformitet skeleta stopala.Na peti zbog opterećenosti ili dugotrajnim hodom stvara se naslaga kacifikata kao izbočnina.Javlja jak bol...
Gasna_gangrena

Gasna gangrena

Gasna gangrena nastaje na mestu traume ili hirurške rane.Uzročnici mogu biti:Clostridium septicum, Clostridium histolyticum,  Clostridium fallax, redje Escherichia colli, Proteus species.U anaerobnim uslovima Clostridium oslobadja toksine, koji...
Ohronoza

Ohronoza

Ohronoza je urodjeno oboljenje koji nastaje usled poremećaja metabolizma tirozina i fenil-alanina.Izazvan je nedostakom enzima oksidaze homogentizinske kiseline u jetri, zbog čega dolazi do izlučivanja te kiseline...

Popularni Članci

buscopan

Buscopan uputstvo za pacijenta

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ovaj...
baktrim

Baktrim

beopanax_-_ecomer_plus_omega_3

Ekomer

Displazija_grlia_materice

Displazija grlića materice